Kuukausi: helmikuu 2015

Pedagoginen draama

Koulussa draamaa voidaan lähestyä sekä oppiaineena että opetusmenetelmänä. Uusissa opetussuunnitelman perusteissa on haluttu lisätä nimenomaan draaman käyttöä opetusmenetelmänä. Kun draamaa käytetään jonkin toisen oppiaineen sisältöjen opettamiseen, siitä on käytetty myös nimeä pedagoginen draama. Draaman käyttö opetusmenetelmänä perustuu osallistavaan draamaan, jossa tutkitaan draamallisen fiktion kautta jotain asiaa, teemaa tai ilmiötä. Heikkisen mukaan osallistavan draaman genret ovat … Jatka lukemista Pedagoginen draama