Kuukausi: toukokuu 2015

Prosessidraama

Osallistavan draaman genreen kuuluvassa prosessidraamassa työskentely perustuu tarinaan eli pretekstiin, jonka puitteissa käsiteltävänä olevaa aihetta tutkitaan eri näkökulmista. Allan Owensin ja Keith Barberin prosessidraamaa, sen suunnittelua, käytännön työskentelyä ja arviointia käsittelevä kirja Draamakompassi valottaa hyvin tätä draamamenetelmää. Draamaprosessin aikana ohjaaja ja ryhmä luovat fiktiivisen tarinan. Ryhmäläiset toimivat samalla sekä tarinan kertojina että sen henkilöinä. Tällainen … Jatka lukemista Prosessidraama

Improvisaatio

Teatteritaiteessa improvisaatiolla tarkoitetaan esitystä, jossa ei ole käsikirjoitusta. Improvisaatio ei rajoitu kuitenkaan teatteriin tai muihin taidemuotoihin, vaan liittyy yleensäkin spontaaniin toimintaan. Näin ajateltuna koko elämämme on improvisaatiota. Draamassa improvisaatiolla ja improvisaatiotaitoja kehittävillä harjoituksilla on merkittävä rooli. Improvisaatio edellyttää ja edelleen kehittää avoimuutta uusille ideoille sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Simo Routarinteen kirja Improvisoi! käsittelee improvisaation perusperiaatteita … Jatka lukemista Improvisaatio