Päivä: 3.5.2015

Improvisaatio

Teatteritaiteessa improvisaatiolla tarkoitetaan esitystä, jossa ei ole käsikirjoitusta. Improvisaatio ei rajoitu kuitenkaan teatteriin tai muihin taidemuotoihin, vaan liittyy yleensäkin spontaaniin toimintaan. Näin ajateltuna koko elämämme on improvisaatiota. Draamassa improvisaatiolla ja improvisaatiotaitoja kehittävillä harjoituksilla on merkittävä rooli. Improvisaatio edellyttää ja edelleen kehittää avoimuutta uusille ideoille sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Simo Routarinteen kirja Improvisoi! käsittelee improvisaation perusperiaatteita … Jatka lukemista Improvisaatio